ZÁSTAVY V PRAXI

Základné info
 • Termín kurzov: 21.11.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 134 Kč (2 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1603730 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 160373A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160373B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160373C - 8 806 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podělíme se s vámi o první zkušenosti s aplikací nového zástavního práva – co se povedlo a co naopak nefunguje. Řekneme si, které instituty se v praxi ujaly a na jaké problémy naopak v praxi narážíme. Seznámíme vás s praxí velkých zástavních věřitelů. Stručně popíšeme i alternativy zástavního práva a výhody a nevýhody těchto institutů. Seznámíme se se zkušenostmi ohledně zápisů zástavních práv a s nimi souvisejících záznamů do příslušných seznamů a rejstříků. Popíšeme, na jaká ustanovení v zástavní smlouvě nezapomenout a čemu se naopak vyhnout. Budeme sdílet zkušenosti s výkonem zástavního práva a s jeho novými dostupnými způsoby. Upozorníme na aktuální judikaturu, která může mít přesah i do nové úpravy zástavního práva, a seznámíme vás s praktickým řešením a možnostmi.

Získáte celkový přehled v regulaci zástavního práva, seznámíte se tedy s touto problematikou a s aktuálními otázkami v této oblasti. Získáte praktický pohled na jednotlivá úskalí a návrhy řešení problematických situací. Budete podrobně seznámeni s obsahem zástavní smlouvy a praktickými souvislostmi zápisů do veřejných seznamů a rejstříků včetně rejstříku zástav. Seminář vede lektorka s bohatými zkušenostmi v oblasti zástavních práv.

Cieľová skupina

Zástupcům soukromého i veřejného sektoru, právnické veřejnosti, vedoucím zaměstnancům, pracovníkům bank a jiných finančních institucí, jakýmkoli poskytovatelům zápůjček a úvěrů.

Obsahová náplň

 • změny v pojmu věci a jejich vliv na úpravu zástavního práva,
 • změny v smluvním právu a jejich vliv na úpravu zástavního práva,
 • zajištění/utvrzení dluhu,
 • způsobilá jistota podle občanského zákoníku,
 • zástavní právo a změny závazků,
 • zvláštnosti v promlčení,
 • zakázaná ujednání v zástavní smlouvě,
 • co může být zástavou,
 • budoucí zástavní právo,
 • vespolné zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • vznik zástavního práva,
 • zvláštní úpravy zástavního práva (nemovité věci, podíl v korporaci, cenné papíry, pohledávky, závod, movité věci),
 • rozsah zástavního práva,
 • změny věci,
 • práva a povinnosti v souvislosti se zástavním právem,
 • výkon zástavního práva,
 • způsoby výkonu zástavního práva,
 • povinnosti při výkonu zástavního práva,
 • výtěžek zpeněžení zástavy,
 • více zástavních věřitelů,
 • zánik zástavního práva a jeho výmaz z rejstříku zástav a veřejných seznamů,
 • uvolnění zástavy a záměna zástavy,
 • přechodná ustanovení, jak to bude se „starými“ zástavními právy,
 • diskuze a zodpovězení konkrétních dotazů.

Lektor:
Mgr. Veronika Odrobinová

Termíny kurzov

21.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape