Odborná príprava bezpečnostných technikov

Základné info
  • Termín kurzov: 09.04.2018 - 01.06.2018
  • Miesto konania: Akademická 4, Nitra
  • Cena: 579 € (482,50 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Možnosť stravovania Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361. Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
  • Organizátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09–01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Cieľová skupina

Nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Obsahová náplň

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.

4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín

Termíny kurzov

09.04.2018 - 01.06.2018

Termíny sústredení: 1. SÚSTREDENIE 9.– 13.4. 2018 2.SÚSTREDENIE: 23. – 27. 4. 2018 3. SÚSTREDENIE: 4.5.,7.5.,9. – 11.5.2018 4. SÚSTREDENIE: 21. – 25. 5. 2018 SKÚŠKA : 31.5. – 1. 6.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 905 262 *** zobraziť

email:
rastislav.polak@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)