Odborná príprava bezpečnostných technikov

Základné info
  • Termín kurzov: 20.03.2017 - 19.05.2017
  • Miesto konania: Akademická 4, Nitra
  • Cena: 579 € (482,50 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Možnosť stravovania Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361. Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.
  • Organizátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09–01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Cieľová skupina

Nastávajúcim bezpečnostným technikom.

Obsahová náplň

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.

4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodín

Termíny kurzov

20.03.2017 - 19.05.2017

1. sústredenie 20.03. - 24.03.2017, 2. sústredenie 03.04. - 07.04.2017, 3. sústredenie 24.04. -28.04.2017, 4. sústredenie 05.05. -12.05.2017, Skúška 18.05. - 19.05.2017

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel: +421 37/791 02 19
mobil: +421 905 262 103
e-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk

Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 37/791 02 31, +421 902 920 860
mobil: +421 902 920 860
email: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape