Kurz: Odborná príprava bezpečnostných technikov

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09–01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.Obsah kurzu

Odborná príprava je spojená s overením odbornej spôsobilosti, ktorá bude ukončená záverečným testom a ústnou skúškou. Po úspešnom ukončení záverečných skúšok obdržia účastníci základnej odbornej prípravy osvedčenie.

4 sústredenia a skúška, celkovo 176 hodínCieľová skupina

Nastávajúcim bezpečnostným technikom.Poznámka k cene

Možnosť stravovania Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361. Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk