Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika - kurz organizujeme aj on-line

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

2-dňové školenie je určené pre bezpečnostných technikov, ktorým končí platnosť osvedčenia bezpečnostného technika a sú povinní v zmysle § 23 ods. 9, zák. 124/2006 Z.z. v z.n.p. absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu vždy do 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.Obsah kurzu


Cieľová skupina

technici BOZP

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor