Detail kurzu

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať cez ÚP) - kurz organizujeme aj on-line

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Možnosť prefinancovať cez úrad práce  (RE-PAS, Kompas, Nestrať prácu vzdelávaj sa)

Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní, ktoré je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšpektorát práce.

Termíny sústredení:

04.03.2024 - 08.03.2024

18.03.2024 - 22.03.2024

02.04.2024 - 05.04.2024

15.04.2024 - 19.04.2024

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy BT Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor