Detail kurzu

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (možnosť prefinancovať cez ÚP) - kurz organizujeme aj on-line

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Možnosť prefinancovať cez úrad práce  (RE-PAS, Kompas, Nestrať prácu vzdelávaj sa)

Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní, ktoré je povinnou súčasťou prihlášky na skúšky na Národný inšpektorát práce.

Termíny sústredení:

29.05. - 02.06.2023

05.06. - 09.06.2023

12.06. - 16.06.2023

19.06. - 23.06.2023

26.06. - 27.06.2023

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy BT Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať