JAK KOMUNIKOVAT A DOBŘE ORGANIZOVAT PROCES ZMĚNY

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Z tohoto semináře si odnesete praktické poznatky, jak se změnou pracovat, jak změnu přijmout jako realitu a možnou příležitost. Seznámíte se s reakcemi, které mezi lidmi nastávají v průběhu nastartování změnových procesů, nacvičíte si principy zvládání komunikace.

Cieľová skupina

Seminář je určen všem, kteří vedou sami sebe i druhé a kteří chtějí dobře zvládat přicházející změny nebo změny přímo iniciovat. Seminář pak dále bude užitečný všem, kteří chtějí pochopit roli lidského faktoru i dalších vlivů v průběhu změn.

Obsahová náplň

  • postoje a volba jednotlivců – pochopení odlišností a jejich dopadů na přípravu a realizaci změn,
  • analýza stakeholderů – důležitý nástroj pro překonávání rezistence a mobilizaci podpory,
  • v čem spočívají rizika komunikace o změně a jak jim předcházet,
  • příprava efektivní matice pro plánování komunikace o změně: komu, kdy, kde, co a jak,
  • speciální techniky využívané při komunikaci o změně,
  • nácvik zvládání projevů rezistence,
  • nácvik argumentace a zvládání námitek,
  • práce s pesimistickými a oponujícími zaměstnanci,
  • diskuze, sdílení zkušeností.

Lektor:
Ing. Petr Dlouhý

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape