MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY

Základné info
 • Termín kurzov: 25.10.2016 - 26.10.2016
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 344 Kč (3 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1605600 - 3 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 160560A - 6 821 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160560B - 9 693 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160560C - 12 206 Kč + DP
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady.

Cieľová skupina

Seminář je určen pro zaměstnance zodpovědné za personální práci – personalisty, kumulované pozice personalista-mzdový účetní, vedoucí zaměstnance.

Obsahová náplň

PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST:

 • zásadní změny v roce 2017, které výrazně ovlivní pracovněprávní a mzdovou oblast,
 • druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr,
 • dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP,
 • změny v roce 2017 (2018),
 • přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti,
 • odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů,
 • konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování na mzdové účtárně,
 • potvrzení o zaměstnání, srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí – externí srážky a vnitrofiremní srážky ze mzdy,
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok.

MZDOVÁ OBLAST:

 • daň z příjmů ze závislé činnosti – prohlášení, daňové slevy, daňové zvýhodnění v roce 2016 a 2017, příjmy osvobozené od daně, RZD – roční zúčtování,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ, – dopad pracovněprávního vztahu cizince do oblasti sociálního, zdravotního pojištění a daňové nerezidenství u cizince,
 • zdravotní pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, minimální vyměřovací základ, neplacené volno – neplacené volno a neomluvená absence – změny,
 • sociální pojištění – ohlašovací povinnost, sazby, odvod, měsíční přehledy, maximální vyměřovací základ, nemocenské pojištění – účast, zaměstnání malého rozsahu, náhrada za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, příloha k žádosti o dávky, vyměřovací základ, rozhodné období, vyloučené doby, ochranná lhůta, podpůrčí doba,
 • důchodové spoření – účast, sazba, odvod, měsíční hlášení, maximální vyměřovací základ, samovyměření, penále, úroky z prodlení – ukončení důchodového spoření,
 • důchodové pojištění a ELDP – dopad do ELDP zadávání pracovně právních vztahů do SW – souběhy, četnost v daném roce,
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele.

Lektor:
Vladislava Dvořáková, DiS.

Termíny kurzov

25.10.2016 - 26.10.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape