VEŘEJNÁ PODPORA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Osvojíte si pravidla pro oblast veřejné podpory. Naučíte se aplikovat do své praxe pravidla pro veřejnou podporu v nejfrekventovanějších oblastech, kde dochází k financování z veřejných zdrojů.

Cieľová skupina

Pracovníkům/úředníkům organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, státních podniků, územních a samosprávních celků, organizačních složek a právnických osob založených nebo zřízených územními samosprávnými celky, pokud vykonávají veřejnou správu.

Obsahová náplň

VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VEŘEJNÉ PODPORY Veřejná podpora – základní vymezení problematiky, modely řešení, klíčová slova a faktory – legislativní rámec týkající se veřejné podpory – správní kompetence – DG Competition, ÚOHS – dopady do veřejné správy a služeb – kolizní oblasti v působnosti obcí a krajů – kolizní body v podpůrných nástrojích ČR.

DRUHY VEŘEJNÉ PODPORY – POSUZOVÁNÍ Seznámení s právní úpravou dle Nařízení EK a Pokynů EK k veřejné podpoře: „de minimis,“ regionální podpoře, vnitrostátní regionální podpoře, ŽP, MSP, zaměstnanosti, vzdělávání, VaVaI – výklad důležitých podmínek pro uplatnění výjimek ze zákazu – seznámení s určováním výše míry a intenzity veřejné podpory – pravidla pro služby veřejného zájmu, PPP.

PRAKTICKÉ APLIKACE VEŘEJNÉ PODPORY, PŘÍKLADY Výklad způsobilosti pro konkrétní činnosti – ukázky na investičních a provozních rozpočtech příjemců podpory – výklad nároků na poskytovatele s diskuzí pozice obcí, měst, regionů jako poskytovatelů a naopak jako příjemců – ukázky forem veřejné podpory a zdůvodňování souladu poskytování s předpisy – nejčastější chyby.

Diskuze praktických otázek na příkladech z ČR a EU.

Lektor:
JUDr. Michael Kincl

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape