Detail kurzu

Popis kurzu

 • Získať praktické skúsenosti a zručnosti potrebné pri prezentácii
 • Pripraviť zaujímavú prezentáciu
 • Zvládanie náročných situácií
 • Ovládať techniky na zvládanie trémy pred prezentáciou

Obsah kurzu

Prejav pri prezentácii

 • Verbálna a neverbálna komunikácia pri prezentácii
 • Typy účastníkov a spôsob prejavu – kto je moje publikum
 • Ako pracovať s problémovými účastníkmi

Príprava na prezentáciu

 • Štruktúra a zásady prezentácie
 • Analýza cieľovej skupiny
 • Výber pomôcok
 • Čomu sa vyhnúť pri prezentácii

Typy prezentácií – ako prispôsobiť obsah a formu

 • Príprava prezentácie – zostavenie obsahu, výber príkladov, názorné pomôcky
 • Technická podpora prezentácií, výhody a nevýhody rôznych pomôcok
 • Možnosti interaktívnej prezentácie, zapájanie účastníkov
 • Prezentovanie pri rôznych príležitostiach – seminár, prednáška, porada, prezentovanie produktu, nového procesu, nových informácií
 • Zvládanie trémy a stresu

Nácvik prezentácie (videotréning, analýza a spätná väzba)

Cieľová skupina

Všetci, ktorí sa potrebujú naučiť prip. zdokonaliť v prezentácií (zamestnanci, manažéri, obchodníci, študenti).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať