Kurz: Interní auditor HACCP

Popis kurzu

Dvoudenní kurz pro zástupce organizací se zavedeným systémem HACCP. Seznámíte se s požadavky systému HACCP, s nařízením ES 852/2004, ale také získáte přehled potravinové legislativy ČR a EU.

Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.Obsah kurzu

  • Přehled potravinové legislativy ČR a EU.
  • Systém HACCP – principy a postup zavádění.
  • Všeobecné požadavky Mze a informace o ISO 22000.
  • Pravidla správné výrobní a hygienické praxe.
  • ISO 19011:2011 – Terminologie z oblasti auditů, typy auditů, další související normy a předpisy, psychologické aspekty, proces certifikace (plánování a příprava auditu, provedení auditu, zprávy z auditu, následné akce).Cieľová skupina

Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, aby účastníci měli orientaci v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.Kontaktná osoba

Katarina Chaloupecká
+420 210 088 268
katarina.chaloupecka@cz.bureauveritas.com


Organizátor