Detail kurzu

QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

V súlade s VDA a QS 9000 určiť ciele zlepšovania procesov na základe analýz požiadaviek zákazníka a porovnanie s inými firmami. Štandardizovať postupy prenosu požiadaviek interných a externých zákazníkov do procesov a identifikovať kľúčové procesy.

Obsah kurzu

QFD — Požiadavky zákazníka

  • Zistenie „hlasu zákazníka“ a určenie dôležitosti. Vnútorní a

vonkajší zákazníci.

  • Hodnotenie naplnenia požiadaviek v porovnaní s konkurenciou z

pohľadu zákazníka.

  • Zber a vyhodnotenie dát. Zistenie kritických požiadaviek zákazníkov na produkt alebo proces.

QFD — Technické parametre

  • Špecifikácia kľúčových parametrov procesov a systémov vnútropodnikové znaky kvality.

QFD — Analýza matice, určenie cieľov a priorít

  • Vytvorenie matice medzi požiadavkami zákazníkov a technickými

parametrami procesov, výrobkov alebo služieb.

  • Určenie korelácie medzi technickými parametrami.

Benchmarking — porovnávanie sa s najlepšími

  • Konkurenčná analýza alebo porovnanie sa s „best practices“.

Prípadová štúdia QFD, príklady a cvičenia. Ukážky aplikácie QFD v praxi. Aplikácia QFD v organizácii

  • Riešenie otázok aplikácie v olasti pôsobnosti účastníkov kurzu.

QFD odporúčame absolvovať pred účasťou na kurze FMEA.

Cieľová skupina

Kurz je určený vedúcim tímov zlepšovania, manažérom a pracovníkom marketingu, vývoja výrobkov a služieb, útvarov riadenia kvality.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor