Kurz: Koučingová spätná väzba - manažér ako kouč

Popis kurzu

Zdokonaliť alebo naučiť manažérov viesť koučingové rozhovory

  • Vylepšiť alebo získať zručnosť dávať efektívnu spätnú väzbu
  • Zdokonaliť sa v motivačnom vyznení záverov koučingových rozhovorovObsah kurzu

Miesto koučingu v systéme riadenia

  • rozvoj spolupracovníkov, zapracovanie, tréningy, koučing, kontrola výkonov,miesto koučingu v praxi manažéra, úskalia koučingu vedeného manažérom

Koncept koučingu

  • koučing ako nástroj rozvoja a motivácie spolupracovníkov, koučing zameraný na získanie zručností, koučing zameraný na zvládnutie role, koučing zameraný na rozvoj osobnosti

Príprava koučingu

  • koučing a stratégia, a ako ich koučingom dosiahnuť

Vedenie koučingového rozhovoru

  • štruktúra koučingového rozhovoru, spýtať sa na názor koučovaného na svoj výkon, skomentovať jeho postrehy, informovať o výkone, „vypichnúť dôležité“ — silné stránky, poskytnutie efektívnej spätnej väzby, vybrať 3 konkrétne úlohy a spoločne stanoviť ciele individuálneho rozvoja, pozitívne zakončenie koučingového rozhovoru

Pravidlá koučingového rozhovoru

  • výkon, byť stručný, vyjadrovať sa vecne a presne, dbať na motiváciu

Poskytovanie spätnej väzby koučingovou formou

  • pozitívne usmerňovanie a technika koučingových otázok

Podporné komunikačné techniky

  • prekonávanie námietok niektorých koučovaných

Viac informácií o kurze a koucingu na www.fbe.skCieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, ktorí chcú pomocou koučingu rozvíjať svojich spolupracovníkov. Pomocou dobre realizovaného koučingu je možné dosiahnuť lepšie pracovné alebo obchodné výsledky jednotlivcov alebo tímov.Certifikát

Certifikát o absolvovaní kurzuPoznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.skKontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk


Organizátor