DETAIL KURZU

Six Sigma Black Belt Training

Od:

FBE Bratislava s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Tréning „Black Beltov“ – vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Six Sigma/Lean.

Rozsah a forma 8 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 4 modulov (2 + 3 + 2 + 1 deň) + 2 dni samoštúdia podľa zadania.

  • Pri tréningu sa využívajú metódy ako interaktívne vysvetlenie metód a nástrojov na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Six Sigma ilustrovaný na videofilmoch a cvičenia k zvládnutiu nástrojov a metód.
  • Každé nasledujúce sústredenie začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh pre ďalšiu prácu na projekte.
  • Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s významnými prínosmi.
Obsah kurzu

1. Modul: 2 dni 1.1. Z hrnutie poznatkov z vyriešených projektov Green Belt. Úvod do nadstavbového tréningu Black Beltov. 1.2. Definovanie — pokročilé nástroje. 1.3. Meranie — pokročilé nástroje. 1.4. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 2. Modul: 3 dni 2.1. Metódy a nástroje analýzy. 2.2. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 3. Modul: 2 dni 3.1. Metódy a nástroje zlepšovania. 3.2. Pokročilé nástroje riadenia. 3.3. Workshop: Aplikácia na vlastné projekty. 4. Modul: 1 deň 4.1. Záverečné preskúšanier a prezentácia projektu.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Tréning „Green Beltov“ — vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean, Six Sigma a nadstavbový tréning „Black Beltov“ pre úspešných absolventov Green Belt programu.

Certifikát Certifikát o dosiahnutí úrovne Six Sigma Black Belt Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 1680 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať