Detail kurzu

Six Sigma Yellow Belt Training

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o (Lean) Six Sigma.

Obsah kurzu

1. Čo je „Six Sigma“ a jej prínosy

 • Príklady projektov (Lean) Six Sigma vo výrobe a v službách.
 • Metodika projektov zlepšovania DMAIC — „Road map”.

2. Definovanie príležitostí a projektu zlepšovania

 • Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram.
 • Požiadavky zákazníkov. Cieľ projektu zlepšovania.

3. Meranie ukazovateľov procesu a spokojnosti zákazníka

 • Identifikácia ukazovateľov procesu.
 • Premenlivosť procesu a jej meranie
 • Zber dát o procese a hodnotenie úrovne výkonnosti.

3. Analýza dát o procese a identifikácia príčin problémov

 • Podrobnejší popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
 • Štatistické nástroje analýzy procesu.
 • Diagram „Prečo”. Multivoting. Identifikácia kľúčových príčin problémov.

4. Zlepšenie procesu

 • Návrh a výber zlepšení. Diagram „Ako”.
 • Lean Six Sigma Tool box zlepšenia procesu.
 • Popis nového stavu „TO BE”.

5. Riadenie a kontrola nového stavu

 • Štandardizácia zlepšení procesu.
 • Využitie SPC diagramov pre monitorovanie procesu.
 • Prezentácia výsledkov.

6. Praktické skúsenosti z firiem v oblasti výroby a služieb a riešenie najčastejších problémov aplikácie (Lean) Six Sigma.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Cieľová skupina

Manažérom projektov, riadiacim pracovníkom a vedúcim a členom dočasných a stálych tímov v organizácii.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor