DETAIL KURZU

Tvorba a manažment projektov

Od:

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu pre ich úspešné podávanie a realizáciu projektov.

Obsah kurzu

  • Základná terminológia a rôzne možnosti využitia tvorby a manažmentu projektov
  • Vyhľadanie vhodnej grantovej schémy a výzvy
  • Príprava projektu – zámer, ciele, aktivity, výstupy
  • Príprava rozpočtu projektu
  • Podrobný opis projektu
  • Prezentácia a obhajoba projektu
  • Implementáciu projektu
  • Ukončenie projektu, správy pre poskytovateľov grantu

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým ľuďom, ktorí majú záujem pripraviť projekt a získať tak finančné prostriedky od rôznych poskytovateľov grantov na úspešnú realizáciu svojich ideí.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Žaludová
+421 48/446 11 64
kurzy@umb.sk

Hodnotenie
Organizátor