Banská Bystrica

Tvorba a manažment projektov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je priblížiť tvorbu a manažment projektov ako efektívny nástroj dosahovania rôznorodých cieľov. Kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu pre ich úspešné podávanie a realizáciu projektov.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým ľuďom, ktorí majú záujem pripraviť projekt a získať tak finančné prostriedky od rôznych poskytovateľov grantov na úspešnú realizáciu svojich ideí.

Obsahová náplň

  • Základná terminológia a rôzne možnosti využitia tvorby a manažmentu projektov
  • Vyhľadanie vhodnej grantovej schémy a výzvy
  • Príprava projektu – zámer, ciele, aktivity, výstupy
  • Príprava rozpočtu projektu
  • Podrobný opis projektu
  • Prezentácia a obhajoba projektu
  • Implementáciu projektu
  • Ukončenie projektu, správy pre poskytovateľov grantu

Termíny kurzov

26.01.2018 - 27.01.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 12 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Žaludová
email:
kurzy@... zobraziť


Adresa
Banská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 48/446 11 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/

Adresa
Univerzita Mateja Bela
Národná 12, Banská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)