Rozhodovanie súdu o trovách konania a súdne poplatky po rekodifikácii civilného procesu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Inštitút trov konania je významným pojmovým prvkom civilného procesu. Nová právna úprava po rekodifikácii O.s.p. dôsledne rozlišuje trovy v sporovom a v nesporovom konaní, je výrazne stručnejšia a všeobecnejšia v porovnaní s pôvodnou úpravou v O.s.p., a preto si zasluhuje náležitú pozornosť, keďže aj po rekodifikácii dominuje náhrade trov sporového konania zásada procesného úspechu. Seminár ponúka podrobnú analýzu právnej úpravy trov konania s akcentom na právnu prax s rozlíšením podľa CSP a CMP a zároveň v komparácii s pôvodnou právnou úpravou, ako aj prijatých zmenách v súdnych poplatkoch po rekodifikácii.

Cieľová skupina

advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, ostatná právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • Kategória trov konania
 • Druhy trov konania a ich obsahová zmena
  • hotové výdavky
  • súdny poplatok, oslobodenie od súdneho poplatku

   odmena exekútora, správcu konkurznej podstaty, advokáta, notára

  • svedočné, znalečné, tlmočné
 • Platenie trov
 • Oslobodenie od súdnych poplatkov
  • individuálne oslobodenie od súdneho poplatku podľa CSP a CMP
  • oslobodenie od súdneho poplatku podľa ZoSP
 • Preddavok na trovy dôkazu
  • jeho význam,
  • určenie jeho výšky
  • následky jeho nezloženia
 • Separátne trovy – čo sú separátne trovy, ich zákonné vyjadrenie
 • Náhrada trov konania
  • princíp úspešnosti (plná, čiastočná, neúspech)
  • zodpovednosť účastníka za vzniknuté trovy
  • procesné zavinenie na skončení sporu
  • zmier ako spôsob skončenia sporu
 • Rozhodovanie o trovách konania
  • preukazovanie vzniku trov, ich odôvodnenosti a účelnosti
  • princíp ovládajúci režim rozhodovania o trovách konania
  • duálny režim rozhodovania o trovách podľa CSP a CMP
 • Trovy konania a právo štátu na ich náhradu
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape