Rozhodovanie súdu o trovách konania a súdne poplatky po rekodifikácii civilného procesu

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Inštitút trov konania je významným pojmovým prvkom civilného procesu. Nová právna úprava po rekodifikácii O.s.p. dôsledne rozlišuje trovy v sporovom a v nesporovom konaní, je výrazne stručnejšia a všeobecnejšia v porovnaní s pôvodnou úpravou v O.s.p., a preto si zasluhuje náležitú pozornosť, keďže aj po rekodifikácii dominuje náhrade trov sporového konania zásada procesného úspechu. Seminár ponúka podrobnú analýzu právnej úpravy trov konania s akcentom na právnu prax s rozlíšením podľa CSP a CMP a zároveň v komparácii s pôvodnou právnou úpravou, ako aj prijatých zmenách v súdnych poplatkoch po rekodifikácii.

Cieľová skupina

advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, ostatná právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • Kategória trov konania
 • Druhy trov konania a ich obsahová zmena
  • hotové výdavky
  • súdny poplatok, oslobodenie od súdneho poplatku

   odmena exekútora, správcu konkurznej podstaty, advokáta, notára

  • svedočné, znalečné, tlmočné
 • Platenie trov
 • Oslobodenie od súdnych poplatkov
  • individuálne oslobodenie od súdneho poplatku podľa CSP a CMP
  • oslobodenie od súdneho poplatku podľa ZoSP
 • Preddavok na trovy dôkazu
  • jeho význam,
  • určenie jeho výšky
  • následky jeho nezloženia
 • Separátne trovy – čo sú separátne trovy, ich zákonné vyjadrenie
 • Náhrada trov konania
  • princíp úspešnosti (plná, čiastočná, neúspech)
  • zodpovednosť účastníka za vzniknuté trovy
  • procesné zavinenie na skončení sporu
  • zmier ako spôsob skončenia sporu
 • Rozhodovanie o trovách konania
  • preukazovanie vzniku trov, ich odôvodnenosti a účelnosti
  • princíp ovládajúci režim rozhodovania o trovách konania
  • duálny režim rozhodovania o trovách podľa CSP a CMP
 • Trovy konania a právo štátu na ich náhradu
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape