DETAIL KURZU

Benchmarkový audit

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Prezentovať zavedenie metód vo vybranej firme a tým navzájom inšpirovať účastníkov projektu
 • Vykonať audit podľa štandardnej metodiky vo všetkých firmách účastníkov
 • Vyhodnotiť audit a prezentovať stav
 • Navrhnúť zlepšenia pre danú firmu

Stretávate sa aj vy so stavom, že po zavedení určitej metodiky si s odstupom času dáte niekoľko základných otázok:

 • Máme to zavedené správne?
 • Dá sa to vylepšiť?
 • Ako to majú inde – lepšie, horšie?
 • Hodnotíme to správne – prísne alebo benevolentne?
 • Nie sme už slepí?
 • Ak áno, tak využite našu ponuku, ktorá je určená pre vás, priemyslových inžinierov, ktorí sa chcú posunúť ďalej.

ČO VÁS ČAKÁ POČAS BENCHMARKOVÝCH AUDITOV?

 • V rozsahu 3 – 4 mesiacov budú vykonané audity vo všetkých firmách účastníkov.
 • Audit vo firme bude prebiehať približne 8 hodín a účastníci navštívia dve firmy v priebehu mesiaci.
 • V projekte bude zapojených približne 6 firiem s celkovým počtom max. 10 účastníkov v skupine.
 • Každého auditu sa zúčastní projektový manažér IPA Slovakia, ktorý bude zodpovedný za jednotnú metodiku auditu a za moderovaný workshop s prezentáciou výsledkov a návrhov na zlepšenia.
 • Úlohou auditovanej firmy bude zabezpečiť vstup do výroby, zasadaciu miestnosť a obed pre účastníkov.
 • Hlavnými oblasťami hodnotenia auditu bude: 5S, štandardizácia, autonómna údržba, materiálový tok, logistika a ďalšie témy podľa záujmu uzavretej skupiny účastníkov.
Obsah kurzu

Projekt v rozsahu 3 – 4 mesiace: 2 × 8 hodín v mesiaci vo firme účastníka

08:00 – 09:00
Prezentácia metód – stav zavedenia

 • Účastník z hostiteľskej firmy predstaví spoločnosť a stav zavedenia jednotlivých metód. Audit nehodnotí, zabezpečuje jeho plynulý priebeh počas dňa.
 • IPA Slovakia definuje oblasti, ktoré sa budú vo všetkých firmách hodnotiť, ako aj spôsob ich hodnotenia tak, aby bolo možné výsledky porovnať rovnakou metodikou.

09:00 – 11:00
Vykonanie auditu – rozdelenie do skupín podľa tématických oblastí

 • Uzatvorená skupina (priemyselných inžinierov, lean špecialistov) z rôznych firiem vykonáva audit vo firme jedného z účastníkov.
 • Účastníci sa rozdelia do 2 až 3 skupín podľa množstva hodnotených oblastí. Každá skupina audituje inú oblasť.

11:00 – 12:00
Spracovanie auditu

 • Skupiny vyhodnotia témy podľa jednotnej metodiky.

12:00 – 13:00
Obed

13:00 – 14:00
Prezentácia auditu

 • Jednotlivé skupiny si navzájom odprezentujú konkrétne výsledky auditovaných oblastí.

14:00 – 16:00
Workshop – návrhy na riešenie, zlepšenie, diskusia k metodike

 • Na spoločnom workshope moderovanom projektovým manažérom z IPA Slovakia si účastníci navzájom definujú odporúčania na zlepšenia a nové riešenia.
 • Výstupom je zápis z auditu s uvedenými odporúčaniami pre hostiteľskú spoločnosť.

16:00 – 16:15
Vyhodnotenie a záver

Cieľová skupina

Lean špecialisti, manažéri z oblasti logistiky a údržby

Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení troch a viacerých účastníkov z jednej firmy. Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
lendvayova@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor