DETAIL KURZU

INTERNÝ AUDÍTOR EnMS podľa normy ISO 50001:2011

Od:

SGS SLOVAKIA

Košice

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom „know-how“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov energetického manažérstva (EnMS) v ich organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí ich získali priamo pri výkone auditov v rôznych organizáciách na Slovensku a v zahraničí.

Cieľ školenia: nosná časť je zameraná na detailný výklad normy ISO 50001:2011, objasnenie postupov a zásad auditovania EnMS (energetického manažerského systému).

Obsah kurzu

Rámcový program školenia:

1. deň 9.30 Zahájenie – prezentácia účastníkov 10.00 Úvod do systémov energetického manažérstva
Norma ISO 50001:2011 12.00 Obed 13.00 Norma ISO 50001:2011
Norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva 18.00 Večera pre ubytovaných účastníkov

2. deň 07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 Norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva
Interný audit EnMS 12.00 Obed 13.00 Záverečný test
Diskusia 15.00 Záver školenia

V priebehu školenia modelové cvičenia.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: pracovníci, ktorí v organizácii zabezpečujú implementáciu, udržiavanie / auditovanie a riadenie systémov energetického manažérstva (EnMS) podľa normy ISO 50001:2011, prípadne ostatní (dospelí nad 18 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Certifikát Osvedčenie interného audítora EnMS Poznámka k cene

Cena zahŕňa náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor