DETAIL KURZU

Access – bezpečnosť a optimalizácia databáz

Od:

LAPIS IT, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cieľom modulu je naučiť absolventov zabezpečiť databázy pre individuálnu aj sieťovú prácu, používať optimalizačné techniky pre návrh a úpravu databáz s cieľom dosiahnuť maximálny výkon databázových aplikácií.

Obsah kurzu

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OPTIMALIZÁCIE  Prehľad optimalizačných postupov a techník  Výhody a nevýhody použitia jednotlivých optimalizačných postupov POUŽITIE INDEXOV PRE OPTIMALIZÁCIU  Pravidlá efektívnej tvorby indexov  Technológia Rushmore a jej využitie  Tvorba indexov pri Rushmore  Neindexovaná tabuľka  Indexovaná tabuľka  Nevýhody veľkého počtu indexov  Riziká nevhodnej fragmentácie dát a ako im predchádzať  Najčastejšie chyby pri tvorbe indexov  Kedy môže dôjsť k spomaleniu výkonu pri definovaní indexov OPTIMALIZÁCIA DATABÁZ Rozdelenie databáz – front end, back end a ich využitie pre optimalizáciu výkonu  Využitie replikácie databáz pre optimalizáciu výkonu OPTIMALIZAČNÁ STRATÉGIA  Tvorba optimalizačnej stratégie  Tvorba relácií vyjadrujúcich logickú štruktúru dát  Definovanie priority dotazov  Pridávanie indexov k relačne nezabezpečeným poliam  Definovanie poradia indexov  Optimalizácia tabuliek, dotazov a formulárov  Optimalizácia kódu VBA  Dátove typy a ich dopad na rýchlosť relácií  Optimalizácia výkonu rozbaľovacích zoznamov  Nástroj Analýza výkonu a jeho praktické využitie RIEŠENIE PRÍKLADOVÝCH ŠTÚDIÍ NA OPTIMALIZÁCIU VÝKONU DATABÁZ

Cieľová skupina

Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Access – pokročilý.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba

Katarína Palffyová - koordinátor školení
+421 37/651 31 40
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor