Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
 • elektronické faktúry
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • spôsoby a formy archivácie dokladov

Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • osoby povinné vystaviť faktúru

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze

 • Zálohové faktúry
 • Vyúčtovacie faktúry
 • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
 • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
 • Súhrnné faktúry
 • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
 • Refakturácia
 • Opravné faktúry

Elektronické faktúry

 • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
 • Formáty elektronických faktúr
 • Uchovávanie elektronických faktúr
 • Zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
 • Problémy z praxe

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
 • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
 • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
 • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

Osobitné režimy fakturácie

 • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Stavebné práce
 • Použitý tovar
 • Cestovné kancelárie
 • Prechodné položky
 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
 • Zásielkový obchod
 • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
 • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

Fakturácia v cudzej mene

 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

Vybrané problémy

 • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
 • Zápočet vzájomných pohľadávok
 • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
 • Miesto dodania služby
 • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848 734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk

Adresa
Hotel Magnus, Považská ulica 1706, 911 01 Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/705 38 88
mobil: +421 915 480 643
email: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape