Deň majstrov

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa štvrťročne
  • Miesto konania: Viliama Žingora 9820, Hotel Victoria
  • Cena: 216 € (180 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie. Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nielen pre absolventov Školy majstrov, ale aj pre všetkých ostatných majstrov, tímlídrov a supervízorov organizujeme jesenný deň majstrov. Týmto dňom odštartujeme pravidelný cyklus polročných stretnutí venovaný príprave na zvládnutie čoraz náročnejších podmienok a očakávaní, ktoré sú na majstrov postupne kladené. Prvé stretnutie bude zamerané na efektívnu zmenu s konkrétnymi návodmi ako zmeniť zaužívané návyky. V programe sa budú striedať prednášky s praktickými worskshopmi. O skúsenosti z legislatívy v oblasti zodpovedností a právomocí majstrov sa podelí právnik Peter Steinhübl.

Celým dňom budú sprevádzať Róbert Debnár a Henrich Chomist, projektoví manažéri IPA Slovakia, ktorí sa dlhodobo venujú rozvoju majstrov a sú zároveň odbornými garantami programu Škola majstrov vo výrobe.

Cieľová skupina

Majstri, lídri tímov, supervízori, vedúci prevádzok

Obsahová náplň

09:00 – 09:45 SPRÁVNE ZMENY SPRÁVNE Pochopenie potreby zmeny a jej správnu realizáciu Prednáška s Róbertom Debnárom

09:45 – 11:15 AKO ZMENIŤ ZAUŽÍVANÝ NÁVYK Získanie návodu, ako zmeniť zaužívané návyky Workshop s Henrichom Chomistom a Róbertom Debnárom

11:30 – 12:00 ANALÝZA A ŠTANDARDIZÁCIA PRÁCE MAJSTRA Popísanie súčasnej roly majstra a získanie návodu, ako to analyzovať a štandardizovať Prednáška s Róbertom Debnárom

13:00 – 14:30 NOVÁ ROLA MAJSTRA A POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI Zadefinovanie novej roly majstra, požadovaných kompetencií a rozvojového programu Workshop s Henrichom Chomistom a Róbertom Debnárom

14:45 – 15:30 ROLA A ZODPOVEDNOSTI MAJSTRA V RÁMCI SLOVENSKÉHO PRÁVNEHO SYSTÉMU Oboznámenie účastníkov s legislatívou v oblasti zodpovednosti a právomocí majstrov Prednáška s Petrom Steinhüblom

15:30 – 17:00 ROZHODOVANIE A ZODPOVEDNOSŤ Naučiť sa techniky individuálneho a skupinového rozhodovania Workshop s Henrichom Chomistom

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lenka Chovancová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 908 268 621
e-mail: chovancova@ipaslovakia.sk

Adresa
Viliama Žingora 9820, 036 01 , Hotel Victoria

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape