Kurz: Úvodný kurz keramiky

Popis kurzu

Kurz zameraný na začiatočníkov i mierne pokročilých, ktorí si hľadajú hobby, prípadne si chcú nájsť občasný či pravidelný záujmový kurz. Môžete sa zamerať na výrobu originálnych sezónnych darčekov pre svojich známych, alebo môžete hlbšie nazrieť do krás ručného hrnčiarskeho a umeleckého remesla. Pri dotyku s hlinou môžte v sebe nájsť nové schopnosti, či len spomaliť vonkajší svet do okamihu tvorivého sústredenia a nájsť spôsob liečivého relaxu. Kurz je možné absolvovať jednorazovo i pravidelne, podľa Vašich potrieb a časových možností a to počas celého roka. 

Obsah kurzu

Kurz sa otvára týždenne. Na kurzoch pristupujeme ku klientom individuálne. Naučíme Vás všetko čo potrebujete o keramike poznať aby sa Vám darilo a pomôžeme Vám s každým projektom. Každý kto k nám zavíta prvýkrát, zúčastní sa začiatočníckeho kurzu a v ďalších návštevách už rozvíjame schopnosti a záujmy každého zvlášť.