Zákon o DPH

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Klienti sa venujú špecifickým prípadom, ktoré sa pri DPH vyskytujú a naučia sa vyvarovať chýb pri spracovávaní DPH. Výuka prebieha aj z pohľadu aplikácie smerníc a nariadení Európskeho parlamentu a aplikácie vybraných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Cieľová skupina

Školenie je určené účtovníkom – záujemcom o problematiku DPH. Dôraz sa kladie na praktické príklady, čím účastníci získajú istotu v oblasti DPH.

Obsahová náplň

Obsah:

 1. Zdaniteľná osoba a registrácia platiteľa dane
 2. Zdaniteľné obchody (dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru, dovoz tovaru)
 3. Dodanie tovaru do iného členského štátu, nadobudnutie tovaru z EÚ
 4. Trojstranné obchody
 5. Proces samozdanenia v rámci priestoru EÚ a vnútroštátne samozdanenie
 6. Osobitné režimy uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií, prepravné služby atď.
 7. Miesto dodania pri dodaní tovaru a služby
 8. Vznik daňovej povinnosti
 9. Odpočítanie dane – plný nárok, koeficient, bez nároku
 10. DPH a fakturácia – postup pri čiastkových a opakovaných plneniach
 11. Dopravné prostriedky z pohľadu DPH
 12. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 13. Aplikácia Vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 282/2011
 14. Daňové priznanie – vzorové vyplnenie
 15. Kontrolný výkaz – praktické príklady vyplnenia
 16. Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2015
 17. Novinky v zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2016

V prípade, že máte záujem na školení riešiť špecifické otázky z Vašej praxe, zašlite nám ich, prosím, vopred v registračnej prihláške, prípadne e-mailom.

V cene je obsiahnutá aj praktická brožúrka.

Pre klientov, ktorí absolvovali iný kurz v Agentúre Jaspis, poskytujeme zľavu vo výške 9 Eur. Nárok na poskytnutie zľavy uveďte, prosím, v prihláške na kurz.

Referencie od našich klientov:„Veľmi by som ešte aj touto cestou chcela pochváliť piatkové školenie a najmä prednášajúceho. Máte výborných školiteľov, neporovnateľne kvalitnejších ako som stretla na iných kurzoch. Na tomto sme sa počas prestávok zhodli minimálne traja. Veľka pochvala. Máte šťastnú ruku pri výbere ľudí. Školenie mi dalo viac ako som očakávala.“ Lucia Mathesová Spielböcková, SARPO, a.s.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape