Microsoft Visual C++ II. - objektové programovanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačové školenie je určené pre programátorov, ktorí ovládajú minimálne základy jazyka C alebo C++ a chcú sa naučiť programovať objektovo. Kurz preberá základnú teóriu a úvod do objektového programovania až po jeho pokročilé možnosti. Nepredpokladajú sa žiadne znalosti s OOP.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do jazyka C++

 • Vzťah medzi jazykmi C a C++
 • Stručná história jazyka
 • Rozdiely medzi jazykom C++ a inými programovacími jazykmi

Lexikálne prvky programu

 • Dátové typy
 • Konštanty
 • Operátory
 • Premenné
 • Funkcie a ich preťažovanie

Základné pojmy Objektovo orientovaného programovania

 • Zapuzdrenie
 • Dedičnosť
 • Polymorfizmus
 • Abstraktné triedy a metód

Deklarácie triedy

 • Prístupové práva
 • Dátové zložky
 • Metódy
 • Odvodené triedy – dedenie

Virtuálne dedenie a virtuálne metódy

 • Tvorba vlastných abstraktných tried
 • Tvorba čisto virtuálnych metód

Konštruktory a deštruktory triedy

Preťažovanie operátorov

Šablóny objektových typov a funkcií

Výnimky

 • Definícia pojmu výnimka
 • Volanie výnimky
 • Zachytenie výnimky

Menné priestory

Vstupno-výstupné (I/O) operácie

Knižnice

 • Kontajnery
 • Iretátory v STL

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape