Detail kurzu

Microsoft Excel VBA III. - Programovanie aplikačných formulárov pre makrá

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Existujú situácie, v ktorých jednoducho potrebujete formulár, pekné úhľadné okno s textovými poliami, ktoré vás navedie na správne miesto a povolí zapísať iba správne hodnoty. Alebo formulár, ktorý vám povie, prečo je vami zadávaná hodnota zlá a akú informáciu máte zapísať. Toto všetko sa dá vytvoriť s pomocou formulárov vo VBA / Visual Basic for Applications. Pomocou nich viete vytvoriť akýkoľvek sofistikovaný formulár. Kurz Microsoft Excel VBA III. - programovanie aplikačných formulárov pre makrá je zameraný najmä na tvorenie aplikačných formulárov pre akékoľvek použitie v programe Excel. Kurz obsahuje obvyklé spôsoby použitia takýchto formulárov, ako napr. obslužný formulár pre databázovú tabuľku. Poznámka 1! VBA Formuláre v Exceli nie sú vhodné na obsluhu zložitejších tabuliek, resp. viacerých tabuliek. Ak je potrebné vytvoriť formulárové riešenie na obsluhu niekoľkých tabuliek, je vhodnejšie siahnuť po aplikácií Access. Na úspešné absolvovanie je potrebné, aby uchádzač ovládal program Excel a programovanie VBA aspoň na úrovni školenia Excel VBA II. - programovanie makier vo VBA. Poznámka 2 Toto školenie sa dlhodobo volalo Microsoft Excel VBA II. no z dôvodu vylepšení školení VBA a vytvoreniu nového školenia VBA I. sme ho premenovali na Školenie Microsoft Excel VBA III.

Obsah kurzu

==Úvod do automaticky vykonávaného kódu - Automaticky vykonávané procedúry - Vysvetlenie konceptu udalostí (Events) - Písanie programu vykonávaného automaticky pri vstupe na hárok - Písanie programu vykonávaného automaticky pri zápisu hodnoty - Písanie programu vykonávaného automaticky pri otvorení súboru - Formulárové prvky v rámci hárka - Vkladanie formulárových prvkov do hárka - Programovanie udalostí k prvkom - Prehľad dôležitých nastavení prvkov - Úvod do VBA formulárov - Vytvorenie nového VBA formulára - Prehľad nástrojov na rozloženie obsahu v rámci hárka - Prehľad dôležitých nastavení formulára ==Programovanie VBA formulárov - Prehľad formulárových prvkov - Objekty typu TextBox a Label - Objekty typu ListBox a ComboBox - Objekty typu OptionButton a CheckBox - Objekty typu TabStrip a Multipage - Pridávanie iných formulárových prvkov (refedit) - Konfigurácia formulárových prvkov - Nastavenie skupín pre objekty OptionButton - Nastavenie zdroja zoznamu pre objekty ComboBox alebo ListBox - Nastavenie Listboxu s možnosťou výberu niekoľkých prvkov - Nastavenie predvolenej hodnoty formulárového prvku - Nastavenie užívateľskej nápovedy - Programovanie formulárových prvkov - Kontrola užívateľom zadávaných hodnôt - Dynamická zmena popisov a názvov - Automatické zamykanie odomykanie resp. odkrývanie častí formulára - VBA formulár v medzinárodnom prostredí - Kontrola aktuálneho regionálneho nastavenia - Zobrazovanie hodnôt podľa regionálneho nastavenia - Konverzie číselných a dátumových hodnôt ==Praktická časť zameraná na tvorbu formulárov rôznych typov - Udalostné procedúry - V rámci Hárka - V rámci Súboru - Reagovanie na zápis užívateľských hodnôt - Vytvorenie formulára k databázovej tabuľke - Načítanie záznamu - Ukladanie záznamu - Odstraňovanie záznamov - Tvorenie nového záznamu - Tvorenie navigácie v záznamoch - Tvorenie vyhľadávania záznamov

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať