3D PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV - RÝCHLO A INOVATÍVNE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prostredníctvom progresívnych prístupov umožníme účastníkom na modelovej situácii naprojektovanie jednoduchej prevádzky. Naším cieľom je poukázať na výhody 3D projektovania výrobných systémov, ktorými sú rýchlosť dosiahnutia riešenia, finančná dostupnosť, kvalita výstupných údajov pri aplikácií uvedených prístupov v praxi.

Workshop je určený predovšetkým pracovníkom z oblasti priemyselného inžinierstva, projektantom výrobných a logistických systémov, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky, tiež je určený všetkým tým, ktorí sa zaoberajú zlepšovaním výrobných procesov, optimalizáciou pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity.

V rámci workshopu bude prezentované integrované riešenie pre podporu intuitívneho, tímovo orientovaného projektovania výrobných a logistických systémov. Vhodnou kombináciou softvéru a hardvéru je možné urýchliť a optimalizovať celý proces projektovania výrobných a logistických systémov pri zachovaní možnosti tímového rozhodovania. Účastníci workshopu sa oboznámia s unikátnym projekčným plánovacím systémom, ktorý prostredníctvom nástrojov virtuálnej a rozšírenej reality umožní skrátiť a optimalizovať proces samotného projektovania, pričom projektový manažér bude môcť interaktívnym spôsobom ovplyvňovať samotný návrh na základe sledovaných výstupných parametrov.

Cieľová skupina

Projektanti výrobných a logistických systémov, pracovníci v oblasti výroby, montáže a logistiky.

Obsahová náplň

1.Predstavenie cieľa, účelu a výstupov workshopu. 2. Úvod do projektovania výrobných systémov (predstavenie produktu, popis technologického postupu, vytvorenie postupového grafu). 3. Navrhnutie layoutu v prostredí projekčného plánovacieho systému, popis materiálového toku, posúdenie vhodnosti riešenia z hľadiska prepravného výkonu. 4.Vizualizácia navrhovaného riešenia v prostredí rozšírenej reality s využitím zobrazovacieho zariadenia CeitBox. 5.Kvantifikácia prínosov navrhnutého riešenia, zhodnotenie workshopu a záverečná diskusia.

Lektor:
Ing. Radovan Furmann, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

27.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)