Kurz: NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBE

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a s operatívou , ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov firmy mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • Vymenovať oblasti strát a plytvaní podľa Toyoty;
 • Vedieť identifikovať straty a plytvania priamo na pracovisku;
 • Vlastnými slovami popísať princíp, spôsoby a oblasti zlepšovania;
 • Určiť a stanoviť si SMART ciel;
 • Prakticky používať A3 report;
 • Popísať PDCA/SDCA cyklus a poznať jeho princíp.Obsah kurzu

Straty a plytvania podľa Toyoty Princíp zlepšovania

 • Kaizen
 • Filozofia Kaizen
 • Rozdiel medzi kaizenom a inováciou
 • Spôsoby zlepšovania
 • Oblasti zlepšovania
 • Kaizen ako nástroj štruktúrovaného riešení problémov
 • SMART ciele a ich aplikácia v praxi
 • A3 report a jeho aplikácia v praxi
 • PDCA a SDCA cyklusCieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídriKontaktná osoba

Mgr. Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu