NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V 21.storočí je už pozícia majstra iná ako predtým. Častokrát musí byť tímlídrom, supervízorom. Borí sa s úlohami a s operatívou , ktorá je naňho kladená a mnohokrát sa očakáva aby všetko vyriešil. Riadenie cieľov firmy mnohokrát končí na líniovom manažmente, ktorý ich musí zabezpečiť. A majster je v začarovanom kruhu z ktorého sa mnohokrát nevie dostať.

Po absolvovaní vzdelávania budú účastníci schopní:

 • Vymenovať oblasti strát a plytvaní podľa Toyoty;
 • Vedieť identifikovať straty a plytvania priamo na pracovisku;
 • Vlastnými slovami popísať princíp, spôsoby a oblasti zlepšovania;
 • Určiť a stanoviť si SMART ciel;
 • Prakticky používať A3 report;
 • Popísať PDCA/SDCA cyklus a poznať jeho princíp.

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Obsahová náplň

Straty a plytvania podľa Toyoty Princíp zlepšovania

 • Kaizen
 • Filozofia Kaizen
 • Rozdiel medzi kaizenom a inováciou
 • Spôsoby zlepšovania
 • Oblasti zlepšovania
 • Kaizen ako nástroj štruktúrovaného riešení problémov
 • SMART ciele a ich aplikácia v praxi
 • A3 report a jeho aplikácia v praxi
 • PDCA a SDCA cyklus

Termíny kurzov

28.11.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)