VYBRANÉ ČASTI ZÁKONNÍKA PRÁCE - PREDPOKLAD PRE ODBORNÚ A ÚSPEŠNÚ PERSONÁLNU PRÁCU - Žilina, Košice, (JUDr. Marián Polakovič)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Bezchybné spracovanie právnych úkonov smerujúcich k vzniku, zmenám a skončeniu pracovného pomeru vyžaduje nielen znalosť Zákonníka práce, ale aj platného Občianskeho zákonníka. (výklad „bielych miest“ významných pre platnosť pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí, okamžitých skončení, skončení v skúšobnej dobe, skončení pracovných pomerov na dobu určitú – § 41 až § 70 ZP)

Problematiku bezchybného spracovania právnych úkonov smerujúcich k vzniku, zmenám a k skončeniu pracovných pomerov, sme do cyklu našich školení z pracovnoprávnej problematiky zaradili ako samostatnú časť z dôvodu, že výsledky odborných analýz súdnych sporov z uplynulých rokov, rovnako ako výsledky kontrolných akcií kompetentných orgánov signalizujú, že zamestnávatelia robia veľa zbytočných chýb v personálnej praxi, ktoré ich v konečnom dôsledku poškodzujú nielen finančne, ale aj morálne.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre personálne oddelenia, mzdárom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

 • na školení sa dozviete všetko o zákonných formách zmien a skončenia pracovného pomeru. Upozorníme Vás na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové, hlavne v oblasti povinnosti zamestnávateľa uviesť do dohody dôvod skončenia pracovného pomeru ;
  • dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použitzeľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva ;
  • nedodržanie lehôt na doručenie výpovede zamestnancovi (subjektívnej a objektívnej) je najčastejšou príčinou prehratých súdnych sporov a zamestnávateľ sa nezaobíde bez toho, aby vedel presne vypočítať plynutie týchto lehôt ;
  • odborne vykonaná ponuka vhodnej práce pri výpovedi je predpokladom úspešnosti ukončenia pracovného pomeru, prácu však netreba ponúknuť zamestnancovi pri všetkých druhoch výpovede. Treba však vedieť, čo sa na tento účel považuje za vhodnú prácu ;
  • nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy ? ;
  • okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny ;
  • podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov ;
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sa pre zamestnancov zvýhodnili a preto je namieste, aby zamestnávateľ realizoval právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru bezchybne ;
  • ponúkneme vám príklady z judikatúry, ktoré vás usmernia v konaní smerujúcom k skončeniu pracovného pomeru napriek tomu, že Zákonník práce riešenie neponúka ;
  • záverečná diskusia k odprednášanej téme a možnosť konzultácie problémov s lektorom aj po skončení školenia sa stala už bežnou súčasťou našich školení.
  • v rámci školenia bude poskytnutá aktuálna informácia o pripravovanej novele Zákonníka práce, ktorá má byť účinná od 1.1.2018 ;

Lektor:
JUDr. Marián Polakovič - špecialista pre oblasť pracovného práva s dlhoročnou odbornou, lektorskou a poradenskou praxou

Termíny kurzov

16.10.2017

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa
17.10.2017

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)