Detail kurzu

Popis kurzu

Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

Obsah kurzu

Legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov, spracovanie súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifi­kovaného odborného výkladu kladie dôraz na praktické precvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a účtovných situácií. Účastníci obdržia pracovný materiál.

50 vyuč. hod.

Akreditovaný kurz.

Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe.

Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**
Hodnotenie
Organizátor