Detail kurzu

ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Cena pre SAMOPLATCU: 850€ 

Cena cez ÚRAD PRÁCE:  900€

Nadobudnúť elektrotechnické vedomosti a zručnosti. Po ukončení elektrotechnického minima môžu absolventi nastúpiť na kurz: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 z. z. (elektrotechnik).

Obsah kurzu

Základy elektrotechniky, aplikovaná elektrotechnika, elektrotechnické merania, elektronika, aplikovaná informatika, grafické systémy, elektromagnetická kompatibilita, sieťové technológie, elektrotechnický projekt, využitie elektrotechnickej energie, technická dokumentácia v elektrotechnike, BOZP, poskytovanie prvej pomoci.

Metódy: Pri realizácii kurzu sa využijú výkladovo-ilustratívne prednášky, cvičenia, nácvik praktických zručností, praktické ukážky na modeloch a samostatná práca účastníkov kurzu.

Forma: Akreditovaný vzdelávací program je realizovaný kombinovanou formou – 300 hodín priamej výučby prezenčnou formou a 100 hodín dištančnou formou. Teoretická príprava sa uskutoční v sídle V.A.J.A.K., s.r.o., Trnava a praktická časť bude prebiehať v SOŠE Trnava. Účastníci kurzu obdržia pracovný materiál.

Organizácia kurzu: Stredy a piatky od 15:30 hod. do 18:55 hod. a soboty od 8:00 hod. do 14:00 hod., cca. 3 a pol  mesiaca.

Informujte sa bližšie o kurze na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: vajak.sk.

O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré nemajú elektrotechnické vzdelanie a chcú ho nadobudnúť, resp. so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika.

Požadované vstupné vzdelanie: maturitné vysvedčenie alebo výučný list len z technického odboru

Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.** Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Hodnotenie
Organizátor