Detail kurzu

KADERNÍK - KADERNÍČKA, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz, pod vedením skúsených lektorov

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka – kaderníčky.

Posledné voľné miesta ! Využite možnosť a prihláste sa na akreditovaný kurz pod vedením skúsených lektorov.

Obsah kurzu

Obsah kurzu: pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si kaderníckych techník. Časový rozsah kurzu umožňuje venovať dostatočnú pozornosť k príprave k povolaniu kaderník – kaderníčka.

Charakteristika kurzu: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne v centre mesta. Je nutné, aby si účastníci zabezpečili na praktickú časť modely (z rodiny, známy, spolužiaci, účastníci medzi sebou). Teoretická časť prebieha v učebni V.A.J.A.K., pobočka Trnava.

Obsah kurzu: komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania atď. Lektorský zbor sa snaží zodpovedne počas kurzu naučiť (teoreticky, prakticky) účastníkov kadernícke techniky, nielen aby nadobudli teoretické poznatky, ale taktiež potrebné kadernícke zručnosti (tradičné, moderné a súčasné trendy).

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška

Časový rozsah: 450 vyuč. hod. (v poobedných hodinách od cca. 15:30 hod. do 19:00 hod.). Teoretická časť cca. 1× do týždňa, praktická časť po dohode s lektormi a účastníkmi kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • KOZMETIK – KOZMETIČKA, 450 hod.
  • VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA, 160 hod.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 321 982 alebo e-mailom: trnava@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kaderníckom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore. Po ukončení kurzu absolventi získavajú novú kvalifikáciu kaderník – kaderníčka.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

V cene nie je zahrnutý kadernícky balíček, ktorý je potrebný k praktickej časti kurzu +140 €

Hodnotenie
Organizátor