Detail kurzu

VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti z oblasti viazania a aranžovania kvetín.

Obsah kurzu

Obsah akreditovaného kurzu:

  • účastníci si osvoja teoretické a praktické základy viazania a aranžovania kvetov
  • získajú zručnosti vo viazaní kvetov
  • vedia zhotoviť finálny výrobok, akým je kytica a rôzne aranžmány do bytov, prezentačných či slávnostných priestorov
  • naučia sa viazať a aranžovať kvety na rôzne príležitosti (vianočné, veľkonočné, smútočné, slávnostné, celoročné)
  • naučia sa vypichovať úpravy zo živých, suchých a umelých kvetov
  • vedia pripraviť rôzny aranžérsky materiál a pracovať s ním.

Uplatnenie absolventa: môže nájsť pracovné uplatnenie v prevádzkach zaoberajúcich sa výrobou aranžovaných kvetov, ozdôb, zamestnať sa v kvetinárstve, resp. si v danej oblasti činnosti otvoriť živnosť.

Použité metódy: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností. Kurz je zameraný predovšetkým na získanie praktických zručnosti viazania a aranžovania kvetov

Rozsah kurzu: 150 vyuč. hod., v poobedných hodinách 2 x do týždňa v pracovné dni od 15:30 hod. do 19:00 hod. a 1× sobota od 9:00 hod. do 13:00 hod. Teoretická časť a praktická časť kurzu prebieha u nás na pobočke.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú zamestnať alebo si otvoriť živnosť, resp. si chcú nájsť uplatnenie v oblasti viazania a aranžovania kvetov a zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavami a predajom doplnkov a ozdôb.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

*V účastníckom poplatku nie sú zahrnuté náklady spojené s úhradou materiálu na praktický výcvik (120 €).

Hodnotenie
Organizátor