Detail kurzu

MANIKÉR - MANIKÉRKA, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti k výkonu povolania manikér – manikérka. Cieľom kurzu je získať poznatky a zručnosti z oblasti starostlivosti o ruky a prirodzené nechty, nechtovej modelácii UV gélom a nechtovej modelácii akrylom.

Obsah kurzu

Obsah kurzu: Obsah kurzu: Kurz pozostáva z 3 modulov: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty; Nechtová modelácia UV gélom; Nechtová modelácia akrylom. Manikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, zákl. pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby rúk, choroby nechtov, kĺby ruky, zariadenie pracoviska poskytujúceho manikérske služby, sústava manikérskych nástrojov, poranenia v manikúre, základné manikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v manikúre.

Nechtové dizajnérstvo ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, hygiena v nechtovo – dizajnérskej činnosti, nechty ako súčasť telesného organizmu, základné techniky v nechtovom dizajnérstve, gélová technika jednofázovým gélom, gélová technika trojfázovým gélom, práca s gélom pri spevňovaní nechtu, akrylová technika, permanentná francúzska manikúra, zdobenie nechtov, činnosti a úkony zdobenia nechtov, francúzska manikúra lakom, nové smery v nechtovom dizajne, základné otázky ekonomiky a práva, uplatňovanie zásad BOZP, technika vykonávania praktických úkonov a činností. Pre praktickú časť kurzu je potrebné si zabezpečiť modelku.

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška

Maximálny počet osôb v kurze: 5

Časový rozsah: 284 vyuč. hod. z toho 11 hod. dištančne (v poobedných hodinách od cca. 15:30 hod. do 19:00 hod.). Teoretická časť cca. 2× až 3× do týždňa. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie. 

Praktická časť a teoretická časť prebieha v učebni V.A.J.A.K., pobočka Trnava.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: vajak.sk.

Sledujte našu lektorku na Instagrame:

https://www.instagram.com/manari.nails/

Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa zaujímajú o manikúru. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v salóne ako manikér – manikérka alebo si otvoriť živnosť. Po ukončení kurzu absolventi získavajú novú kvalifikáciu manikér – manikérka.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

V cene nie je zahrnutý kozmetický balíček v hodnote cca. 90 €

Hodnotenie
Organizátor