Detail kurzu

SPRÁVA REGISTRATÚRY ORGANIZÁCIE - ODBORNÝ ARCHIVÁR, garantujeme Vám kvalitný komplexný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov podľa súčasne platnej legislatívy. Vie vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru v organizácii ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru. Účastníci obdržia pracovný materiál na CD.

Obsah kurzu

Dlhodobý kurz poskytne komplex poznatkov a absolventi získajú zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré potrebujú v zmysle zákona na vedenie správy registratúry, archivácie dokumentov v organizáciách, firmách atď. Zodpovednosť za správu registratúry, by mala mať odborne vyškolená osoba. Krátkodobé jednodňové školenia neposkytuje komplexný pohľad na problematiku, preto je ideálnym riešením dlhodobý kurz pod vedením odborníčky v oblasti správy registratúry.

Metódy výučby: prednáška, výklad s ukážkou, seminár, cvičenie, exkurzia.

Priebeh vzdelávacieho programu: vzdelávací proces sa uskutočňuje 1 x až 2 x týždenne od 8:30 do 14:00 hod.

Forma ukončenia: záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – písomný test a z praktickej časti – vypracovanie registratúrne­ho plánu.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.

Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.** Poznámka k cene

Účastníci obdržia pracovný materiál na CD.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať