Detail kurzu

KOZMETIK - KOZMETIČKA, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Účastníkom poskytnúť vedomosti a zručnosti k výkonu povolania kozmetik – kozmetička. Cieľom kurzu je ďalej získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie, psychológie, starostlivosti o ruky a zdobenie nechtov, chémii kozmetických prípravkov, kozmetických chýb kože, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky. Súčasťou nášho kurzu je aj mikromasáž očného okolia, ktoré je inak nadstavbovým doplnkovým školením. 

Obsah kurzu

Obsah akreditovaného kurzu: pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník a kozmetických úkonov. Časový rozsah kurzu umožňuje venovať dostatočnú pozornosť k príprave na povolanie kozmetik – kozmetička. Lektorský zbor Vás zodpovedne počas kurzu naučí kozmetické techniky, nielen aby ste nadobudli teoretické poznatky v tejto oblasti, ale taktiež potrebné kozmetické zručnosti „Beauty for woman and man“ (tradičné, moderné a súčasné trendy).

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška.

Časový rozsah: 450 vyuč. hod. (v poobedných hodinách od cca. 16:00 hod. do 18:30 hod.). Teoretická časť cca. 2× až 3× do týždňa, praktická časť má individuálnu intenzitu po dohode s lektormi a účastníkmi kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Praktická časť prebieha v podmienkach salónu v centre mesta, teoretická časť prebieha v učebni V.A.J.A.K., pobočka Trnava.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA
  • KADERNÍK – KADERNÍČKA

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť. Po ukončení kurzu absolventi získavajú novú kvalifikáciu kozmetik – kozmetička.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

V cene nie je zahrnutý kozmetický balíček v hodnote cca. 80 €.

Hodnotenie
Organizátor