MySQL a SQL jazyk I. - inštalácia, správa, úvod do databáz a SQL programovanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

MySQL je relačný SQL databázový server, ktorý tým že je otvorený a multiplatformový je veľmi používaný nie len ako SQL server pri webových aplikáciách. Je určený pre všetkých programátorov a vnímaný ako dokonalé riešenie pre malé a stredne veľké aplikácie. Svoje dáta do MySQL ukladá množstvo firiem a na dôverujú mu aj veľké slovenské či svetové mená.

Počítačový kurz MySQL I. je určený pre všetkých programátorov a vývojárov a začiatočníkov s SQL jazykom. Kurz Vás prevedie od teórie databáz až po jazyk SQL od základov a je určený hlavne pre tých, ktorí sa chcú naučiť jazyk SQL od základov a teda programovať v SQL.

Na kurze sa preberá platforma a databázový server MySQL a Maria DB, ale základy jazyka SQL využijete pri všetkých ostatných platformách. Kurz oboznamuje účastníkov od základov s princípmi práce s databázami, relačnými a plošnými schémami, dátovými typmi, teóriou tvorby a návrhu databáz, prácou s dátami v databázach MySQL, inštaláciou MySQL a prácou s aplikáciou phpMyAdmin.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

 • Základné pojmy v prostredí databázového servera
  • databáza
  • relačná databáza
  • databázový server
  • tabuľka
  • pole
  • záznam
  • relácia
  • funkcia
  • dotaz
 • Úvod do MySQL
  • inštalácia
  • nastavenie
  • spustenie MySQL servera
  • prihlásenie na MySQL server
 • Úvod do jazyka SQL
  • čo je to SQL
  • databázové platformy SQL a ich rozdiely
  • základná syntax jazyka SQL
  • všeobecné príkazy pre prácu s MySQL serverom
 • Vytváranie dátovej štruktúry
  • vytváranie databáz, príkaz CREATE DATABASE
  • dátové typy v MySQL
   • číselné
   • textové
   • iné
  • vytváranie tabuliek, príkaz CREATE TABLE
 • Modifikácia dátovej štruktúry
  • úprava databáz, príkaz ALTER DATABASE
  • mazanie databáz, príkaz DROP DATABASE
  • úprava tabuliek, príkaz ALTER TABLE
  • mazanie tabuliek, príkaz DROP TABLE
 • Optimalizácia výkonu dátovej štruktúry
  • úvod do technológií ladenia dátovej štruktúry
 • Modifikácia dát v tabuľkách
  • vkladanie dát do tabuliek – príkaz INSERT
  • úprava dát v tabuľkách – príkaz UPDATE
  • mazanie dát z tabuliek – príkazy DELETE, TRUNCATE
 • Výber dát z tabuliek
  • úvod do práce s príkazom SELECT
  • horizontálne a vertikálne filtrovanie záznamov
  • zoraďovanie výberu
  • výber unikátnych záznamov
  • výber určitého počtu záznamov
  • zoskupovanie výberu
 • phpMyAdmin
  • práca s programom
  • pracovné prostredie
  • práca s dátami
  • import
  • export

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape