Detail kurzu

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúdium 1., 2., a 3. stupňa - 10 mesiacov

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Popis kurzu

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Obsah kurzu

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia, 25 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov). Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.

Cieľová skupina

Je určený pre o štúdium na slovenských vysokých školách 1. stupňa, 2. stupňa, 3. stupňa. Príprava sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba

Mgr. Marianna Hričová
+421 2/544 103 68
marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor