DETAIL KURZU

ÚČTOVNÍK (jednoduché, podvojné účtovníctvo, personalistika a mzdové účtovníctvo)

Od:

VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

Popis kurzu

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR je určený pre osoby, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti:

  1. jednoduchého účtovníctva
  2. podvojného účtovníctva
  3. personalistika a mzdové účtovníctvo

a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva na počítači.

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník Vás získané osvedčenie oprávňuje vykonávať profesiu účtovník (na živnosť, v PP).

Obsah kurzu

Študijné materiály: v knižnej podobe, praktické cvičenia v ekonomickom programe.

Lektori: odborníci s dlhoročnou praxou a ľudským prístupom

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www. vzdelavanie-ke.sk/referencie

…viac z našej ponuky na www.vzdelavanie-ke.sk

Tešíme sa na Vás …

Cieľová skupina

Po ukončení akreditovaného kurzu účtovník, ktorý sa skladá zo samostatných modulov:

  1. jednoduché účtovníctvo
  2. podvojné účtovníctvo
  3. personalistika a mzdové účtovníctvo

absolvent získa odbornosť v danej oblasti účtovníctva a môže vykonávať uvedenú činnosť v praxi.

Vydaný doklad: osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou

Dôraz kladieme na praktickú časť kurzu!

Ceny za samostatne absolvované moduly:

  1. jednoduché účtovníctvo 260 €
  2. podvojné účtovníctvo 490 €
  3. personalistika a mzdové účtovníctvo 260 €

Pre absolventa akéhokoľvek modulu ÚČTOVNÍK v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Možnosť platby na splátky, REPAS

Poznámka k cene

cena platí pri absolvovaní všetkých modulov, možnosť platby na splátky, REPAS

Kontaktná osoba

Ing. Radomíra Šefčíková
+421 908 975 040
info@vzdelavanie-ke.sk

Hodnotenie
Organizátor