Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektroitechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Obsah kurzu

Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice

Cieľová skupina

osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike

Poznámka k cene

Cena pre zmluvných klientov je 45 € s DPH.

Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor