Manažer systému hospodaření s energií

Popis kurzu

Informace o požadavcích normy ISO 50001, informace jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat systém hospodaření s energií.

Zvýšení energetického a ekologického povědomí jako předpoklad k zabezpečení vyšší energetické efektivity užití energie v energetických systémech.

Obsah kurzu

1. den (Simon Palupčík) úvod k systému hospodaření s energií důvody a přednosti zavedení normy ISO 50001 základní aspekty úspor energie a ochrany ovzduší a klimatu Země legislativní požadavky vztahující se k energetickému hospodářství certifikace – postup, 2 stupně

2.den (Tomáš Chadim) postupy tvorby Úvodního energetického přezkoumání metodika stanovení ukazatelů energetické náročnosti EnPI, stanovení preměnných provozu tvorba energetických bilancí monitoring a měření – princip monitoringu analýza a vyhodnocení naměřených dat, základní pravidla pro reporting

3.den (Anna Dvořáková) požadavky normy ISO 50001 postup zavádění EnMS, využití dalších systémů managementu stanovení akčního plánu realizace neustálého zlepšování energetické účinnosti interní audit EnMS – metody, pravidla a principy praktický příklad realizace interního auditu EnMS

Cieľová skupina

Vedoucím pracovníkům zabývajících se energetickým hospodářstvím , pracovníkům odpovědným za zavádění a řízení EnMS podle normy ISO 50001, odborným pracovníkům, kteří mají odpovědnost za procesy spojené s provozováním energetických zařízení a jejich efektivním využitím.

Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 9 480 Kč bez DPH (11 471 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 7 900 Kč bez DPH (9 559 Kč včetně DPH)

Kontaktná osoba

Kvapilová Jana
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Organizátor