Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 108 € (90 € bez DPH)
 • Organizátor: CeMS, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO 9001:2015,
 • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 9001:2015,
 • poukázať na zmeny medzi normami ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.


Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre účastníkov zo širokej technickej verejnosti, ktorí prichádzajú do styku so systémami manažérstva a s normou ISO 9001. Kurz môžu absolvovať účastníci, ktorí už v minulosti absolvovali kurz interných audítorov a vedia sa hodnoverne preukázať certifikátom.

Obsahová náplň

 • základné zmeny po revízii normy ISO 9001,
 • potreby a očakávania v súvislosti s novým rozsahom systému manažérstva kvality,
 • nové požiadavky na manažment,
 • opatrenia na riešenie rizík a využívanie príležitosti na zlepšovanie spokojnosti zákazníka,
 • plánovanie zmien a riadenie zmien pri aktualizovaní systémov manažérstva,
 • integrácia 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001,
 • akčný plán ako sa pripraviť na prechod na revíziu normy ISO 9001:2015.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 108 €

Dĺžka kurzu: 1 deň

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 46/547 49 *** zobraziť

mobil:
+421 911 280 *** zobraziť

email:
cems@... zobraziť

web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)