Kurz: Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015

Popis kurzu

  • pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách podľa revidovanej normy ISO 9001:2015,
  • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 9001:2015,
  • poukázať na zmeny medzi normami ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.


Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre účastníkov zo širokej technickej verejnosti, ktorí prichádzajú do styku so systémami manažérstva a s normou ISO 9001. Kurz môžu absolvovať účastníci, ktorí už v minulosti absolvovali kurz interných audítorov a vedia sa hodnoverne preukázať certifikátom.Obsah kurzu

  • základné zmeny po revízii normy ISO 9001,
  • potreby a očakávania v súvislosti s novým rozsahom systému manažérstva kvality,
  • nové požiadavky na manažment,
  • opatrenia na riešenie rizík a využívanie príležitosti na zlepšovanie spokojnosti zákazníka,
  • plánovanie zmien a riadenie zmien pri aktualizovaní systémov manažérstva,
  • integrácia 9001 s normami ISO 14001 a OHSAS 18001,
  • akčný plán ako sa pripraviť na prechod na revíziu normy ISO 9001:2015.Kontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor