Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva, kurz ( Bratislava, Banská Bystrica, Košice )

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť účastníkom kurzu filozofiu a požiadavky noriem riadenia kvality, bezpečnosti a environmentu v integrovanom manažérskom systéme organizácie. Pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov integrovaného manažérskeho systému v zmysle normy ISO 19011:2002 podľa požiadaviek príslušných medzinárodných štandardov EN ISO 9001:2000, OHSAS 18 001 a EN ISO 14 001.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí si zavádzajú alebo uplatňujú zavedený integrovaný systém manažérstva podľa podľa príslušných noriem a zastávajú resp. budú zastávať funkciu manažér kvality, alebo vykonávať činnosť interného audítora.

Obsahová náplň

Manažérstvo kvality, bezpečnosti resp. environmentu, procesný prístup, požiadavky normy EN ISO 9001:2000, OHSAS 18 001 a EN ISO 14 001, požiadavky normy ISO 19011:2002, prístup audítora, príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, test.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu k výkonu interných auditov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Zoltán Sýkora
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 902 929 160
e-mail: akademia@tuvslovakia.sk

Adresa
pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape