Nezáväzná objednávka

Kurz lektor VaV - lektorské/andragogické minimum

 

Údaje o účastníkovi kurzu