Kurz: Kurz pre koordinátorov bezpečnosti - Stavenisko a koordinácia na stavenisku

Popis kurzu

Kurz je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, stavebný dozor, odborníkov v stavebníctve a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej oblasti. Účastníci kurzu získajú certifikát o účasti.Obsah kurzu

  • Právne predpisy
  • Kto je stavebník a aké sú povinnosti stavebníka?
  • Kto môže vykonávať funkciu koordinátora dokumentácia a koordinátora bezpečnosti a aká je náplň ich činnosti?
  • Ako spracovať plán BOZP?
  • Sú na stavenisku pracovné činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť?
  • Aké sú najčastejšie porušenia predpisov BOZP na stavenisku?
  • Aké sú najčastejšie riziká na stavenisku?
  • Aká je štatistika pracovnej úrazovosti na stavenisku?Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 655
dererova@besoft.sk


Organizátor