Kurz: Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb STN EN 81-20

Popis kurzu

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov – osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb STN EN 81–20.

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov – pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky súčastí výťahu STN EN 81–50.Obsah kurzu

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov – osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb STN EN 81–20.

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov – pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky súčastí výťahu STN EN 81–50.Cieľová skupina

Seminár je určený pre:

  • výrobcov a dodávateľov zdvíhacích zariadení,
  • revíznych technikov zdvíhacích zariadení,
  • prevádzkovateľov zdvíhacích zariadení,
  • projektantov zdvíhacích zariadení,
  • pracovníkov na opravy výťahov.Poznámka k cene

Cena seminára: 80,00 € bez DPH / osoba (vrátane aktualizačnej prípravy)Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Turza
+421 901 749 048
miroslav.turza@tuv-sud.sk


Organizátor