Vyjednávanie ako komunikačná hra

Popis kurzu

Chcete si osvojiť stratégie úspešných vyjednávačov? Vyjednávanie je hra, v ktorej je rozhodujúce nepustiť dobré karty z rúk. My Vás naučíme ako s kartami, ktoré máte, hru vyhrať. A podoby výhry môžu byť rôzne.

Obsah kurzu

Čo Vám kurz prinesie:

  • Zvládnete prípravu a vedenie jednania s použitím optimálnej techniky, vďaka ktorej budete jeho priebeh vnímať s nadhľadom. Proces vyjednávania, smerujúci k Vášmu cieľu, bude pre Vás jednoduchší.
  • Zorientujete sa vo fázach vyjednávania – budete vedieť, kde sa rozhovor nachádza, aké kroky podniknúť, ako si vybudovať a udržať pozíciu a neunáhliť sa s ponukou.
  • Naučíte sa cielene využívať techniky vyjednávania – cez sebaovládanie, hlas, reč tela.
  • Cez typológiu osobnosti porozumiete protivníkovi, budete vedieť reagovať adekvátne situácii a mať proces vyjednávania pod kontrolou.
  • Dokážete správne gradovať vyjednávací rozhovor – atmosféra otvorenej spolupráce po pozičné vyjednávanie a priebežne zvažovať všetky dôsledky zvolenej stratégie.

Cieľová skupina

Vyjednávačmi sme v pracovnom, ale i privátnom živote prakticky všetci a to denne. Vyjednávame pri plnení domáceho time managementu s členmi svojej rodiny, vyjednávame v práci s našimi klientmi, ale aj kolegami či šéfom. Vyjednávame v obchode, na úradoch. Tréning je preto určený každému, kto chce byť vo vyjednávaní úspešný a pomocou zdokonalenia sa v doterajších zručnostiach, či po získaní nových, mať proces vyjednávania smerujúci k dosiahnutiu svojho cieľa pod kontrolou.

Poznámka k cene

Pri objednaní 2 a viac kurzov máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 2-3 účastníkov z jednej firmy máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 4 a viac účastníkov z jednej firmy máte nárok na 20% zľavu.

Kontaktná osoba

Miriama Ševčíková
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk

Organizátor