DETAIL KURZU

Deň majstrov

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Pravidelná konferencia pre nižších a stredných manažérov vedená formou workshopov, kde nosnou myšlienkou je získanie inšpirácií, návodov na riešenia alebo praktické skúsenosti.

Nielen pre absolventov Školy majstrov, ale aj pre všetkých ostatných majstrov, tímlídrov, supervízorov a stredných manažérov organizujeme jesenný Deň majstrov. Týmto dňom pokračujeme v pravidelnom cykle polročných stretnutí venovanom príprave na zvládnutie čoraz náročnejších podmienok a očakávaní, ktoré sú na majstrov postupne kladené.

Celým dňom budú sprevádzať Róbert Debnár a Henrich Chomist, projektoví manažéri IPA Slovakia, ktorí sa dlhodobo venujú rozvoju majstrov a sú zároveň odbornými garantami programu Škola majstrov vo výrobe. Cenné rady podajú aj hostia z právnickej firmy Samson Partners.

ČO UŽ MÁME ZA SEBOU?

  • 5 stretnutí
  • 241 účastníkov z viac ako 60 spoločností
  • 39 pravidelne navštevujúcich účastníkov
  • 18 odprezentovaných tém
  • 192 zozbieraných podnetov od majstrov
Obsah kurzu

09:00 – 09:15 OTVORENIE DŇA MAJSTROV

Úvodné slová od moderátorov

09:15 – 10:45 ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA ZMENY

Ako sa pripraviť na „horšie“ časy

11:00 – 12:30 MAJSTER AKO SPOLUPODNIKATEĽ

Spolupodieľať sa na vytvorení návodu, ako z majstra spraviť spolupodnikateľa / workshop

13:30 – 15:00 PRACOVNO- PRÁVNE OKIENKO

Zvýšenie právneho povedomia na manažérskej pozícii – riešenie situácií v súlade s platnou legyslatívou / workshop s právnikom

15:15 – 16:45 RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ MAJSTRA

Zadefinovať najčastejšie problémové situácie a získať návody ako ich riešiť (výmena skúseností medzi firmami) / workshop

16:45 – 17:00 ZHRNUTIE DŇA Diskusia s účastníkmi

Cieľová skupina

  • majstri
  • lídri tímov
  • supervízori
  • vedúci prevádzok
  • strední manažéri
Poznámka k cene

Catering má každý účastník zabezpečený počas celej konferencie v rámci účastníckeho poplatku.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor