Kurz: Správa registratúry a archív organizácie

Popis kurzu

Správa registratúry a archív organizácie - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináreZískanie odbornosti pre správu registratúry a záznamov organizácie v zmysle platných právnych predpisov a poslednej zmeny, ktorá je účinná od 1.11.2015 a priniesla novinky v povinnosti vypracovania registratúrnych poriadkov, registratúrnych plánov a vyraďovania dokumentov.Obsah kurzu

Správa registratúry a archív organizácie - VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre

  • registratúra a archív,
  • zákonné povinnosti upravujúce tvorbu, evidenciu a uchovávanie dokladov a dokumentov firmy, vrátane noviniek účinných od 1.11.2015, 
  • registratúrny plán a poriadok, ich vypracovanie a osoby ktoré tieto doklady musia mať od 1.11.2015, 
  • starostlivosť o firemné doklady a dokumenty, manipulácia so záznamami a spismi, hodnotenie záznamov, 
  • registratúrne stredisko, podmienky skladovania dokumentov, 
  • vyraďovanie dokumentov a ich likvidácia od 1.11.2015, 
  • iné zákonné povinnosti v súvislosti s registratúrou a jej správou, 
  • otázky a odpovede.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní školeniaKontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk