Kurz: 6 hodín Angličtiny týždenne za 99€/mes. v Žiline

Popis kurzu

6 hodín Angličtiny týždenne za 99 €/mes.

  • Termín kurzov: 01.05.2017 – 31.05.2017, každý mesiac nové kurzy!!! poprípade možnosť prihlásiť sa do prebiehajúcich kurzov priebežne – i počas mesiaca
  • Miesto konania: J. M. Hurbana, Žilina (oproti Synagóge, vedľa Rosenfeldovho Paláca, na 2. pochodí, nad Svadobným salónom, vchod cez železnú bránu)
  • Cena: 99 €
  • Kapacita: 6
  • Organizátor: Jazyková škola Creative English
  • Úradné hodiny: PIATKY medzi 16:00 a 17:00
  • Kontakt: 0948956109
  • Mail: creativeeenglish@gmail.com
Popis kurzu

Otvárame kurzy Anglického jazyka s počtom účastníkov od min. 3 do max. 6 študentov.

Kurzy prebiehajú 3-krát týždenne:

PO, UT, ST od 8:00 do 9:30

PO, UT, ST od 10:00 do 10:30

PO, UT, ST od 14:00 do 15:30

PO, UT, ST od 16:00 do 17:30

Možné stanoviť aj ďalšie termíny podľa dohody!

Cena za jednomesačný kurz v trvaní 24 hodín je 99 €. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút. Výučba prebieha v dvojhodinovkách bez prestávky. Prestávka je možná po dohode so všetkými účastníkmi kurzu.

Kurzy začínajú od mája 2017 pričom možnosť prihlásiť sa do svojej úrovne je každý mesiac. Tempo a obsah výučby budú prispôsobené účastníkom kurzov. Kurzy využívajú jedinečnú TVORIVOSŤ každého člena skupiny a atraktívnym spôsobom tak zabraňujú stagnácii procesu výučby.
Obsah kurzu

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY A SYSTÉM VÝUČBY PRE INTENZÍVNE KURZY

Moja obľúbená učebnica, ktorú používam pre výučbu nielen začiatočníkov je Naučte sa hovoriť po Anglicky – Nová vizuálna metóda. Táto učebnica obsahuje bohatú obrazovú výbavu, čím uľahčuje zapamätanie si nových slovíčok a ich vybavenie si z pamäte. Počas jednomesačného intenzívneho kurzu si študenti osvoja slovnú zásobu v rozsahu cca 350 slovíčok a dosiahnu úroveň Anglického jazyka A1, na konci druhého mesiaca intenzívneho kurzu sa bude aktívna slovná zásoba študentov pohybovať pri okolo 700 slovíčkach. Každý mesiac intenzívneho kurzu predstavuje vzrast slovnej zásoby o cca 300 až 350 slovíčok. Študenti budú vedieť slovíčka správne používať v rámci bežných vetných konštrukcií v rozhovoroch z bežného života a rovnako učebnica zahŕňa odborné témy a špecializované okruhy všeobecného rozhľadu. Kniha pre začiatočníkov obsahuje 20 lekcií. Na 1-mesačnom intenzívnom kurze preberie lektor so študentmi cca 4 až 5 lekcií. Čiže pri intenzívnom 4 až 5-mesačnom kurze sa študent naučí 1400 slovíčok a dosiahne úroveň A1 – A2.

Pokračovanie učebnice pre pokročilých študentov je obdobné ako pre začiatočníkov. Študenti po štvor až päť mesačnom intenzívnom kurze dosiahnu úroveň B1 – B2. Podmienkou pre vstup do kurzu pre pokročilých študentov je úspešné zvládnutie úrovne A1 – A2 resp. úspešné zvládnutie pohovoru do tejto úrovne. Škola si vyhradzuje meniť tempo a rozsah výučby a prispôsobovať ich aktuálnym potrebám a požiadavkám študentov.

Ku každému dialógu v knihe simulujeme ďalšie podobné situácie a dialógy až do bodu, kedy študenti neovládajú učivo tak prirodzene a ľahko ako rodnú reč. Cvičenia sú nenáročné a tým, že sa opakujú, stávajú sa súčasťou prirodzenej výbavy študenta, ktorú dokáže použiť aj v náročných situáciách pod tlakom.

Kniha obsahuje CD, ktoré môžu študenti počúvať doma popri práci, relaxe, či pri šoférovaní. CD tiež obsahuje všetky texty v pdf formáte spolu s prekladom, čiže je perfektnou pomôckou na samo-štúdium v prípade, že študent prepočul niečo na hodine, prípadne sa vyučovacej hodiny nezúčastnil a potrebuje vynechanú hodinu „dobehnúť“.

Jazyková škola si vyhradzuje právo zasahovať do kurzov rozširovaním slovnej zásoby, upevňovaním pravopisu a pod. prostredníctvom hier zameraných na konverzáciu, písanie a kreslenie. Všetky zmeny sa budú diať po dohode so študentmi. Nosný študijný materiál kurzov zostane zachovaný, bude však vhodne dopĺňaný prekladom z a do anglického jazyka, hraním hier s predmetmi, hier zameraných na zmenu dynamiky procesu učenia, prípadne ďalšími obmenami, ktoré pozitívnym spôsobom spríjemnia vyučovací proces tak pre študentov, ako i pre lektora.