Detail kurzu

Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele: zvýšenie prezentačných zručností účastníkov školenia, aby zvýšili svoje schopnosti a presvedčivosť či už pri vyjednávaní so zákazníkom, prezentácii informácií, a sebaprezentácii. Spoznajú silné stránky vlastného prejavu, ktoré sa naučia využívať cielene a pracovať na zlepšení menej rozvinutých zručností.

Obsah kurzu

Obsah: Na čo sa zamerať v prezentácii Profesionálne vystupovanie rečníka Reč tela- vplyv neverbálnej komunikácie, správne oblečenie, vplyv farieb na komunikáciu Presvedčivá verbálna (slovná) komunikácia – „silné“ slová, čoho sa vyvarovať Príprava prezentácie – stanovenie cieľa, obsahu, príprava Vnímanie, pamäť a zaujatie poslucháčov Zvládanie trémy a stresu Desatoro úspešnej prezentácie a akých chýb sa vyvarovať Interkulturálne rozdiely Nácvik prezentačných zručností Riešenie problémov z praxe

Hodnotenie
Organizátor