Detail kurzu

Lektorské zručnosti pre manažérov

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Ciele: zvýšiť komunikačné a lektorské zručnosti pre manažérov.

Obsah kurzu

Obsah :

 • Práca s pozornosťou auditória
 • Využívanie vhodných multimediálnych pomôcok
 • Zásady prípravy naozaj efektívnej a dynamickej prezentácie
 • Formy a metódy involvovania auditória
 • Lámače ľadov a ďalšie pomôcky pri práci s publikom
 • Princípy a limity psychohygieny
 • Špecifiká prezentácie s ohľadom na účastnícku skupinu
 • Princípy a spôsoby využitia skupinovej dynamiky
 • Kľúče k úspechu lektora a kauča
 • Transparentosť, autenticita a vrelosť v komunikácii
 • Najčastejšie chyby pri práci s publikom a užitočné stratégie

  na ich odstránenie

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.
Hodnotenie
Organizátor